header.jpg header0.jpg header1.jpg header2.jpg header3.jpg header4.jpg header5.jpg

Over ons

 

De dagelijkse leiding bij Van der Weerd Grafhorst B.V. is in handen van Henk-Jan van der Weerd, directeur van het familiebedrijf. In 1969 legde Henk van der Weerd de basis. De voornaamste werkzaamheden waren toen vooral het maaien van slootkanten en de klantenkring bestond voornamelijk uit boeren. In die veertig jaar tijd is het bedrijf in alle opzichten behoorlijk gegroeid. Gaandeweg zijn er steeds meer disciplines en specialisaties bijgekomen en vanzelfsprekend is het bedrijf ook meegegroeid met de eisen die deze tijd aan een onderneming stelt.

Inmiddels zetten tientallen gemotiveerde medewerkers zich dagelijks in voor opdrachtgevers als de Rijksoverheid, provinciale en gemeentelijke diensten, waterschappen, Defensie, Staatsbosbeheer, instellingen en particuliere ondernemers.

De ontwikkelingen in de groensector hebben de afgelopen jaren niet stilgestaan. Het reduceren van eigen onderhoudsploegen, wijzigingen in het aanbestedingsbeleid, de introductie van beeld- en prestatiebestekken en dergelijke hebben de wijze van aanpak van het groenonderhoud veranderd.

Ons bedrijf biedt een brede dienstverlening aan wegbeheerders en beheerders van openbaar groen. De dienstverlening bestaat uit het aannemen van onderhoudswerkzaamheden, cultuurtechnische werken, reststoffenverwijdering, complete omgevingsverzorging en recycling van organische afvalstoffen. Daarnaast maken ook aanleg en onderhoud van openbaar en particulier groen, wegbermen, watergangen, riolering en milieuvriendelijke onkruidbestrijding, evenals onderhoud van verhardingen, bodemverbetering en de aanleg van geluidswerende voorzieningen deel uit van onze dienstverlening.

Ook duurzaam ondernemen is een aspect waar wij veel belang aan hechten. We doen er dan ook alles aan om die gedachte zo goed mogelijk in de praktijk te brengen. Daarbij kun je denken aan het behalen van (milieu)certificaten, bij de aankoop van nieuwe machinerie letten op CO2-uitstoot en gebruik maken van geavanceerde technieken. Maar bijvoorbeeld ook op het gebied van het inzetten van personeel. Duurzaam ondernemen kun je zowel - klein- als grootschalig - in alle facetten van je bedrijf doorvoeren. Voor de zorg en kwaliteit van mens en milieu zijn we bovendien sterk gericht op veiligheid en gezondheid van het personeel, onderaannemers en derden.

Het bewijs is onze indrukwekkende lijst met behaalde certificaten.

Ons jonge en succesvolle managementteam heeft ervaring met onder andere RAW-, beeld- en prestatiebestekken. Verder hebben we al meerdere malen bestekken aangenomen op basis van EMVI criteria. Tot slot hebben wij ervaring opgedaan met de BVP filosofie.  Onze veelzijdigheid met diverse werkzaamheden maar ook in verschillende besteksvormen maken ons een succesvolle aannemer. Dit draagt er ook aan bij dat wij vrijwel alleen tevreden klanten kennen!

 

 

over ons 2

over ons 1

van der Weerd Grafhorst B.V.

Aannemingsbedrijf van GWW, Groenvoorziening en Beplantingen

Grafhorsterweg 26 | 8277 AA Grafhorst

tel. 038-3326188 | email info@vanderweerdgrafhorst.nl

Copyright © 2019. Alle rechten voorbehouden.