header.jpg header0.jpg header1.jpg header2.jpg header3.jpg header4.jpg header5.jpg

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

 

Van der Weerd Grafhorst ziet het duurzaam ondernemen als integraal onderdeel van haar kernwaarden en streeft ernaar duurzaamheid steeds dieper in haar bedrijfscultuur te verankeren.

Bij Van der Weerd Grafhorst betekend duurzaamheid een evenwichtige samenhang tussen het sociale-, milieu- en bedrijfeconomische aspecten. Binnen deze kaders stelt Van der Weerd Grafhorst zich ten doel haar bedrijfsactiviteiten continu te ontwikkelen met de laatste stand der techniek.

De stap naar certificering voor de CO₂ prestatieladder niveau 3 biedt Van der Weerd Grafhorst de gelegenheid om vanuit het energiemanagement programma de CO₂ reductie aantoonbaar te maken. De jaarlijks op te stellen carbon footprint zal kaderstellend worden ingezet om doelstellingen te formuleren voor nieuwe duurzame oplossingen om verdere reductie van CO₂ emissie te kunnen realiseren.

De evenwichtige samenhang tussen het sociale-, milieu- en bedrijfeconomische aspecten worden vertaald naar de MVO begrippen People, Profit en Planet die voor Van der Weerd Grafhorst de volgende betekenis hebben;

People

We beogen op zowel korte als lange een zo aangenaam mogelijke werk- en leefomgeving te creëren. Een belangrijk deel van de CO₂ prestatieladder is de bewustwording over het continu willen verminderen van de CO₂ uitstoot. Voor het realiseren van die bewustwording zal Van der Weerd Grafhorst niet alleen intern, maar ook extern communiceren over haar CO₂ uitstoot en de te nemen reductiemaatregelen.

Planet

Het op lange termijn leefbaar houden van de aarde is ons hoogste doel. De CO₂ reductie vertegenwoordigd hierin een beperkt deel. Echter het concreet maken van de CO₂ uitstoot en het bewust reduceren van deze uitstoot betekend dat Van der Weerd Grafhorst de milieuproblematiek positief zal beïnvloeden.

Profit

Met zowel oog voor een beter milieu en meer welzijn van de mens zullen alle bedrijfsbeslissingen eveneens een hoger bedrijfsrendement nastreven. De CO₂ nulmeting in het basisjaar geeft meer inzicht op de wijze waarop Van der Weerd Grafhorst haar energie verbruikt. Dit inzicht ondersteund het maken van bewuste keuzes die ertoe kunnen leiden het beheer van de energiebronnen te verbeteren. 

van der Weerd Grafhorst B.V.

Aannemingsbedrijf van GWW, Groenvoorziening en Beplantingen

Grafhorsterweg 26 | 8277 AA Grafhorst

tel. 038-3326188 | email info@vanderweerdgrafhorst.nl

Copyright © 2019. Alle rechten voorbehouden.