header.jpg header0.jpg header1.jpg header2.jpg header3.jpg header4.jpg header5.jpg

Certificaten

Behaalde certificaten:

  • NEN-EN ISO 9001
  • NEN-EN ISO 14001
  • VCA**
  • BRL 9101
  • BRL Groenvoorziening
  • BRL Boomverzorging
  • SKAO-CO2 Prestatieladder niveau 5

Als full service provider voor het onderhouden van de openbare ruimte zetten wij ons maximaal in om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Om dit kracht bij te zetten is ons managementsysteem gecertificeerd met een kwaliteitssysteemcertificaat volgens NEN-EN-ISO 9001, met een milieumanagementsysteem certificaat volgens NEN-EN-ISO 14001 en met een veiligheidbeheerssysteem certificaat volgens VCA**.

Binnen dit systeem zijn tevens tal van bedrijfsprocessen gecertificeerd.

Omdat werkzaamheden in onze branche vaak op en langs (snel)wegen plaatsvinden en deze altijd op veilige wijze moeten worden verricht en waarbij de verkeersveiligheid ook voor weggebruikers moet worden geborgd, zijn onze medewerkers opgeleid voor het toe kunnen passen van verkeersmaatregelen en is dit bedrijfsproces gecertificeerd volgens de beoordelingsrichtlijn BRL 9101.

Voor het aanleggen en onderhouden van groenvoorzieningen binnen de cultuurtechniek borgen wij de kwaliteit middels twee keurmerken, gecontroleerd door de stichting Groenkeur waarvan wij lid zijn. Enerzijds betreft dit de reguliere werkzaamheden in de groenvoorziening waarvoor wij het procescertificaat volgens de beoordelingsrichtlijn “Groenvoorziening” in ons bezit hebben. Anderzijds betreft dit het planten en onderhouden van bomen middels het procescertificaat volgens de beoordelingsrichtlijn “Boomverzorging”, waarvoor wij eveneens zijn gecertificeerd.

Tot slot vinden wij het van essentieel belang dat al onze medewerkers zicht bewust zijn van het feit dat alle activiteiten gepaard gaan met uitstoot van CO₂. Daarom nemen ook wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om enerzijds deze uitstoot drastisch te beperken door het ontwikkelen van milieubewust beleid en dit beleid ten uitvoer te leggen middels het behalen van niveau 5 op de CO₂ prestatieladder, en anderzijds onze leveranciers en onderaannemers te beoordelen op het gebruik en/of productie van duurzame middelen.

 

kiwa certificatenvan der Weerd Grafhorst B.V.

Aannemingsbedrijf van GWW, Groenvoorziening en Beplantingen

Grafhorsterweg 26 | 8277 AA Grafhorst

tel. 038-3326188 | email info@vanderweerdgrafhorst.nl

Copyright © 2019. Alle rechten voorbehouden.