header.jpg header0.jpg header1.jpg header2.jpg header3.jpg header4.jpg header5.jpg

Privacy

Privacyverklaring

 

Van der Weerd Grafhorst B.V.

 

Op grond van de Europese Verordening genaamd Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG) is Van der Weerd Grafhorst B.V. verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Van der Weerd Grafhorst B.V.

Grafhorsterweg 26

8277 AA Grafhorst

038-3326188

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

htpps://www.vanderweerdgrafhorst.nl

 

Privacyverklaring

Van der Weerd Grafhorst B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Met deze privacyverklaring geeft Van der Weerd Grafhorst B.V. aan hoe zij omgaat met persoonsgegevens die via de website binnenkomen.

Van der Weerd Grafhorst B.V. houdt gegevens bij over het gebruik van de website en de reacties die via de website binnenkomen. Dit maakt het mogelijk om de website verder te ontwikkelen en verbeteren.

Van der Weerd Grafhorst B.V. verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden en stelt deze uitsluitend en alleen met toestemming van betrokkene(n) aan derden ter beschikking, indien dit noodzakelijk is om aan de vraag of het verzoek van betrokkene(n) te voldoen.

 

Persoonsgegevens

Van der Weerd Grafhorst B.V. behandelt persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Van der Weerd Grafhorst B.V. houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Van der Weerd Grafhorst B.V. beperkt de verwerking van persoonsgegevens tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede bedrijfsuitoefening en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Met het aangaan van een overeenkomst met Van der Weerd Grafhorst B.V. stemt de betrokkene in met het verwerken van de persoonsgegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.

Ten behoeve van een vlotte verwerking verwerkt Van der Weerd Grafhorst B.V. de volgende persoonsgegevens:

  • NAW gegevens contactpersoon
  • e-mailadres

Van der Weerd Grafhorst B.V. behoudt zich het recht voor om de volledigheid en de juistheid van de verstrekte gegevens te verifiëren op basis van openbare gegevensbronnen.

 

Verwerkingsdoeleinden

De persoonsgegevens die verstrekt worden aan Van der Weerd Grafhorst B.V. worden verwerkt met het doel:

  • de informatie- of klantvraag snel te kunnen beantwoorden
  • een eventuele klacht tijdig af te handelen
  • statistische gegevens te verzamelen omtrent het bezoek aan de website

Bewaartermijn

Van der Weerd Grafhorst B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking en gaat na afloop van de bewaartermijnen over tot het verwijderen van de persoonsgegevens uit de desbetreffende gegevensbestanden.

 

Rechten van betrokkenen

Opdrachtgevers, klanten en overige bezoekers van de website hebben het recht kennis te nemen van de eigen persoonsgegevens die door Van der Weerd Grafhorst B.V. worden verwerkt. Daarnaast kunnen zij verzoeken om persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen.

 

Aansprakelijkheid

Met het treffen van beveiligingsmaatregelen spant Van der Weerd Grafhorst B.V. zich in om zo goed als mogelijk aan haar zorgplicht inzake gegevensbeveiliging te voldoen. De website van Van der Weerd Grafhorst B.V. kan verwijzingen en/of hyperlinks naar een of meerdere websites van derden bevatten. Van der Weerd Grafhorst B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Van der Weerd Grafhorst B.V. acht zich niet aansprakelijk voor onverhoopt geleden schade door betrokkene(n) indien Van der Weerd Grafhorst B.V. niet verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende feit. De aansprakelijkheid van Van der Weerd Grafhorst B.V. zal nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval kan worden uitgekeerd.

van der Weerd Grafhorst B.V.

Aannemingsbedrijf van GWW, Groenvoorziening en Beplantingen

Grafhorsterweg 26 | 8277 AA Grafhorst

tel. 038-3326188 | email info@vanderweerdgrafhorst.nl

Copyright © 2019. Alle rechten voorbehouden.